Menu

GIÁ PHÒNG KHU DU LỊCH LONG CUNG RESORT

 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Quy cách, chất lượng

Đơn vị tính

Mức kê khai hiện hành

MỨC GIÁ KÊ KHAI CHO NGÀY THƯỜNG  CHỦ NHẬT  -> THỨ 5 NGÀY THƯỜNG

1

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, mặt sau

1 ngày/ đêm

400.000

2

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

500.000

3

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

600.000

4

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, mặt sau

1 ngày/ đêm

500.000

5

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

600.000

6

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

750.000

7

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, mặt sau

1 ngày/ đêm

900.000

8

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

1.100.000

9

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

1.350.000

MỨC GIÁ KÊ KHAI CHO NGÀY THỨ 6  - THỨ 7  CUỐI TUẦN

1

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, mặt sau

1 ngày/ đêm

1.000.000

2

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

1.200.000

3

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

1.350.000

4

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, mặt

1 ngày/ đêm

1.200.000

5

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

1.300.000

6

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

1.900.000

7

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, mặt sau

1 ngày/ đêm

2.200.000

8

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

2.500.000

9

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

2.900.000

MỨC GIÁ KÊ KHAI CHO NGÀY LỂ, TẾT

1

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, mặt sau

1 ngày/ đêm

1.100.000

2

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

1.400.000

3

 PHÒNG  1 GIƯỜNG 2 KHÁCH

25m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

1.900.000

4

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, mặt

1 ngày/ đêm

1.400.000

5

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

1.900.000

6

 PHÒNG 2 GIƯỜNG

 4 KHÁCH,

30m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

2.200.000

7

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, mặt sau

1 ngày/ đêm

2.500.000

8

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, thường

1 ngày/ đêm

2.900.000

9

APARTMENT:CĂN HỘ NGHỈ DƯỠNG

 1 PHÒNG KHÁCH + 2 PHÒNG NGỦ 6 khách

60m2

Máy lạnh, vip

1 ngày/ đêm

3.900.000

* Giá phòng bao gồm: - Ăn sáng , dịch vụ hồ bơi, nước suối, café, trà, chòi ghế giảm 50%

            -  Ăn sáng biffe: số lượng từ 40 khách trở nên nhà hàng phục vụ buffe

                                              

 

III / Dịch vụ khác

STT

Tên dịch vụ

Đơn vị tính

Giá tiền

1

Sân khấu

M2

150.000

2

Âm thanh, ánh sáng đèn nét, karoko, màn hình chiếu, 4 loa thùng lớn

Bộ từ 3-4 tiếng

4.500.000

3

Âm thanh,karoko, màn hình chiếu, 4 loa thùng lớn

Bộ từ 3-4 tiếng

3.000.000

4

Phí thuê bếp nướng kích thước 20 x40

Bếp

50.000

5

Than

kg

30.000

6

Võng

Cái

30.000

 

Fanpage Facebook